Učíme sa dodržiavať dopravné predpisy

Dátum konania: 14. 9. 2020 Cieľ podujatia: Oboznámiť sa so základnými dopravnými predpismi. Program podujatia: Privítanie prítomných na podujatí Dopravné predpisy- teoretická časť Dopravné predpisy – využitie naučených poznatkov v praxi Jazda na kolobežkách a bicykloch na dopravnom ihrisku v areáli školy vyhodnotenie dopravného kurzu Dopravný kurz sme pripravili v spolupráci CVČ – Relax a Prečítať viac o Učíme sa dodržiavať dopravné predpisy[…]

Vodný svet

Dátum konania: 11. 3. 2020 Cieľ podujatia: Oboznámiť sa s funkciou a významom vodného sveta v prírode a vytvoriť model vodného sveta. Program podujatia: Otvorenie Oboznámenie s programom Práca s materiálom Vyhodnotenie podujatia ZáverDeti boli na začiatku oboznámené s programom podujatia. Potom prebehla diskusia o funkcii a významevodného sveta. Deti postupne vytvárali modely vodného sveta. Prečítať viac o Vodný svet[…]

Vŕbová stavba

Dátum konania: 6. 3. 2020 Cieľ podujatia: Vytvoriť vŕbovú stavbu s cieľom skrášlenia prostredia a zvýšenia biodiverzity Program podujatia: Otvorenie Oboznámenie sa s programom Práca s vŕbovými prútmi Vyhodnotenie podujatia ZáverDeti boli oboznámené s programom podujatia. Následne na to im bol vysvetlený spôsob vytvorenia vŕbovejstavby. Veľmi dôležité bolo aj objasnenie významu a funkcie tejto stavby. Prečítať viac o Vŕbová stavba[…]

Peniaze a ich význam

Dátum konania: 4. 3. 2020 Cieľ podujatia: Oboznámiť sa s históriou peňazí, ich druhoch a význame Program podujatia: Otvorenie Oboznámenie s programom Práca s materiálom Vyhodnotenie podujatia Záver Na začiatku podujatia boli deti oboznámené s programom podujatia. Prezreli si prezentáciu o hodnote a význame peňazí. Pomocou internetu, encyklopédií a ďalších materiálov si vyhľadali potrebné informácie Prečítať viac o Peniaze a ich význam[…]

Cestujeme po svete

Dátum konania: 19. 2. 2020 Cieľ podujatia: Oboznámiť sa s históriou, kultúrou, pamätihodnosťami a jazykom jednotlivých krajín. Program podujatia: Otvorenie Oboznámenie sa s programom Práca s materiálom Vyhodnotenie podujatia Záver Deti boli oboznámené s programom podujatia. Pomocou diskusie sa najprv porozprávali o jednotlivých krajinách. Na internete, časopisoch alebo inej literatúre vyhľadávali potrebné informácie. Obrázky buď Prečítať viac o Cestujeme po svete[…]

Zimná sánkovačka

Dátum konania: 21. 2. 2020 Cieľ podujatia: Rozvíjať pohybové zručnosti a schopnosti detí. Poznávanie zimnej prírody Program podujatia: Odchod z Rimavskej Soboty do Kokavy nad Rimavicou, Kokavy – Línie Zoznámenie s okolím Zimné hry a súťaže Bobovanie Odchod z lyžiarskeho strediska do Rimavskej SobotyDeti sa zoznámili so zimnou prírodou a okolím lyžiarskeho strediska Kokava -Línia. Prečítať viac o Zimná sánkovačka[…]

Valentínske pozdravy

Dátum konania: 14. 2. 2020 Cieľ podujatia: Pripomenúť a osláviť sviatok Valentína Program podujatia: 1.Privítanie prítomných2.História vzniku sviatku Valentína3.Príprava materiálu Výroba samotných pozdravov Záver podujatia – vyhodnotenie najkrajších pozdravov.V rámci historickej poznámky sme si pripomenuli kňaza Valentína , ktorý napriek zákazu oddávalzamilovaných. Naše deti sa však rozhodli vyrobiť pozdravy pre svojich blízkych maminy, starké, sestry Prečítať viac o Valentínske pozdravy[…]

Triedenie odpadu

Dátum konania: 5. 2. 2020 Cieľ podujatia: Naučiť sa zlepšiť svoje životné prostredie správnym triedením odpadu. Program podujatia: Privítanie prítomných Prezentácia o správnom triedení odpadu Zbieranie papiera, plastov plechoviek….. po budove školy Vysvetlenie ich správneho triedenia do rôznych zberných nádob – a následné triedenie Používať takéto triedenie odpadu i v domácom prostredí Záver podujatia Naučiť Prečítať viac o Triedenie odpadu[…]

Maľujeme

Dátum konania: 20. 1. 2020 Cieľ podujatia: Uvedomiť si dôležitosť vytvárania príjemného prostredia detí a precvičovať manuálne zručnosti Program podujatia: Otvorenie Oboznámenie sa s programom Samostatná aktivita detí Vyhodnotenie podujatia Záver Deti boli na začiatku podujatia oboznámené s programom. Potom prebehla diskusia o návrhoch na formu vytváranie príjemného prostredia. Deti sa tiež oboznámili s pravidlami Prečítať viac o Maľujeme[…]