Návšteva planetária Maximiliána Hella

Dátum konania: od 20.12.2023 08:00 Cieľ podujatia:Návštevou planetária rozvíjať prírodovednú gramotnosť u detí Program podujatia: Zraz účastníkov a odchod z Rimavskej Soboty do Žiaru nad Hronom Návšteva hviezdnej sály – projekcia filmu POLARIS Polárny kruh – striedanie dňa a noci, stav beztiaže -výklad Návšteva UFO sály – planéty slnečnej sústavy Odchod zo Žiaru nad Hronom Prečítať viac o Návšteva planetária Maximiliána Hella[…]

Astroškola v prírode

Dátum konania: 28.06.2023 Cieľ podujatia: Zamerať sa na problém svetelného znečistenia a jeho riešenie Program podujatia: Zraz účastníkov, presun do Hvezdárne Prehliadka astroparku spojená s prednáškou Pozorovanie ďalekohľadmi – slnečné škvrny, protuberancie Grilovačka, hry v prírode Záver podujatia, vyhodnoteniePodujatie bolo zamerané na tému svetelného znečistenia. Deti absolvovali krátku prednášku s prezentáciou osvetelnom znečistení a potom Prečítať viac o Astroškola v prírode[…]

Bádame v prírode

Dátum konania: 26.06.2023 Cieľ podujatia: Prehĺbiť záujem o skúmanie prírody v našom okolí a spojiť ho so všeobecným vzdelávaním. Program podujatia: Privítanie prítomných Rozdelenie detí do skupín – bádanie vonku v prírode Oboznámenie sa s úlohami a pravidlami Riešenie úloh- získavanie indícií na čas Vyhodnotenie práce jednotlivých skupín – odmeny pre najšikovnejšíchDeťom boli zadané úlohy Prečítať viac o Bádame v prírode[…]

Voňavé mydlá

Dátum konania: 21.06.2023 Cieľ podujatia:Naučiť sa vyrábať mydlá podľa vopred stanoveného pracovného postupu. Program podujatia: Privítanie prítomných Oboznámenie sa s cieľom podujatia Príprava pomôcok potrebných na výrobu mydiel Výroba mydiel podľa pracovného postupu Vyhodnotenie práceÚlohou podujatia bolo naučiť deti vyrábať mydlá podľa stanoveného technologického postupu. Mydlá vyrábaliz tuku ( oleja alebo masla) mydlovej hmoty a Prečítať viac o Voňavé mydlá[…]

Výlet do divadla v Banskej Bystrici

Dátum konania: 20.06.2023 Cieľ podujatia:Prehlbovať u detí vzájomnú lásku medzi človekom a zvieratkom. Program podujatia: Zraz účastníkov, odchod do Banskej Bystrice prehliadka mesta – pamätník SNP, bojové vozidlá Divadelné predstavenie- KAMIL -príbeh šteňaťa Návšteva Zvolena – prehliadka mesta, obed, občerstvenie Príchod do Rimavskej SobotyNa podujatí v Banskej Bystrici sa deti oboznámili s mestom, zaujal ich Prečítať viac o Výlet do divadla v Banskej Bystrici[…]

Recyklácia v ZEDKU

Dátum konania: 14.06.2023 Cieľ podujatia:Vysvetliť deťom dôležitosť recyklácie – (elektroodpadu, kovových odpadov, rafinácia drahých kovov, zberčistých plastov, skla i papiera) a tým robiť z nášho životného prostredia čistejšie a zdravšie miesto pre život. Program podujatia: Zraz účastníkov, presun z RS do Banskej Bystrice Privítanie pracovníkom ZEDKA -krátka prednáška spojená s prezentáciou – Prehliadka jednotlivých pracovísk Prečítať viac o Recyklácia v ZEDKU[…]

Sokoliari na Mojíne

Dátum konania: 22.05.2023 Cieľ podujatia:Hravou formou viesť deti späť k prírode Program podujatia:1.Zraz účastníkov, poučenie o bezpečnosti, odchod na Mojín Prednášky, aktivity, hry Prehliadka dravcov Vystúpenie sokoliarov Vyhodnotenie podujatia, príchod do Rimavskej SobotyPodujatie splnilo svoj cieľ. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácii o živote dravcov o histórii ich chovu aspôsoboch ochrany dravých vtákov. Naučili sa Prečítať viac o Sokoliari na Mojíne[…]

Deň Zeme

Dátum konania: 26.04.2023 Cieľ podujatia:Viesť deti k ochrane našej Zeme a zveľaďovaniu životného prostredia v našom i širšom okolí. Program podujatia: Zraz účastníkov Prednáška s prezentáciou o význame ochrany nášho životného prostredia –riešenie úloh s tématikou ochrany Tvorba plagátov Zbieranie odpadkov Úprava záhonu s bylinkami Vyhodnotenie podujatiaDňa 26. apríla prebehli aktivity ku Dňu Zeme. Deti Prečítať viac o Deň Zeme[…]

Návšteva STM v Košiciach

Dátum konania: 23.03.2023 Cieľ podujatia:Oboznámiť sa s vývojom vedy, techniky a priemyslu na území Slovenska, ktoré bolo najpriemyselnejšoučasťou Uhorska. Program podujatia: 1.Cesta z Rimavskej Soboty cez Jesenské do Košíc – presun vlakom Prehliadka historickej časti mesta Košice Návsteva STM v Košiciach Návšteva knižnice – ozoboty5.Návrat z Košíc do Rimavskej Soboty cez Jesenské – presun vlakomV Prečítať viac o Návšteva STM v Košiciach[…]

Deň vody

Dátum konania: 21.03.2023 Cieľ podujatia:Upozorniť deti na význam vody v ich živote jej využitie a hlavne dôležitosť šetrenia pitnou vodou, keďže jevzácna a potrebná Program podujatia: Otvorenie podujatia Pracovné listy – spôsoby šetrenia vodou (práca v skupinách)3.Tvorba plagátov, koláží na tému – Šetri pitnú vodu Pokusy s vodou – kráčajúca voda … Záver podujatia- vyhodnotenie Prečítať viac o Deň vody[…]