Jesenné šantenie – veselé strašenie

Dátum konania: 27.10.2022 Cieľ podujatia: Podporiť tvorivosť chlapcov a dievčat, priblížiť kultúru iných národov Program podujatia: Vyhľadávanie informácií pomocou QR kódov a vyplnenie tajničky shalloweenskou tematikou Umelecké líčenie, tvorba masiek Vyrezávanie a maľovanie tekvíc Športové aktivity v maskách Vyhodnotenie masiek a podujatia celkovoChlapci a dievčatá na podujatí vyhľadávali informácie o starých Keltoch Slovanoch a Halloweenskej Prečítať viac o Jesenné šantenie – veselé strašenie[…]

Budapešť – kráska na Dunaji

Dátum konania: 24.6.2022 Cieľ podujatia: Spoznávanie kultúry a pamätihodností susedných štátov, konkrétne Maďarska. Prehliadka historickéhocentra mesta ” Z Pešti na Budínsky hradný vrch”. Program podujatia: Odchod z Rimavskej Soboty a príchod do Budapešti (Hild tér) – stretnutie so sprievodkyňou pani ÁgnesCsáky Prehliadka Baziliky sv. Štefana- jej história, Nám. Slobody – fontána, socha žabky Pamätník Topánky Prečítať viac o Budapešť – kráska na Dunaji[…]

ZOO – Košice – Kavečany

Dátum konania: 07.06.2022 08:00 Cieľ podujatia:Viesť deti k láske k prírode a k jej “obyvateľom” Program podujatia: Odchod z RS do Košíc Prehliadka zoologickej záhrady – tučniaky, tulene… Návšteva Dino parku Prehliadka volier vtákov – tukany, kondory… Odchod z Košíc a príchod do RSDeti sa dozvedeli nasledovné informácie – Zoo v Kavečanoch je najväčšia Zoo Prečítať viac o ZOO – Košice – Kavečany[…]

Naše mesto

Dátum konania: 01.06.2022 Cieľ podujatia: Poznať históriu a významné osobnosti mesta Program podujatia: Návšteva Gemersko – malohontského múzea v RS Archeologické nálezy z okolia mesta Významné osobnosti mesta Pomenovanie historických budov v centre mesta Staré ľudové zvyky a tradície Gemera a MalohontuDeti navštívili historické centrum mesta a Gemersko – malohontské múzeum , piate najstaršie na Prečítať viac o Naše mesto[…]

Zaujímavosti našej Zeme a vesmíru

Dátum konania: 30.05.2022 Cieľ podujatia:Upozorniť deti na zaujímavosti, ktoré sa nachádzajú na našej Zemi a vo vesmíre, ktoré vytvorila príroda alebočlovek a naučiť sa ich chrániť. Program podujatia: Privítanie prítomných Vyhľadanie zaujímavostí našej Zeme a vesmíru – práca s počítačom, knihou-encyklopédiou, časopismi atď. Zhotovenie vybraných zaujímavostí – práca s rôznymi materálmi, farbami,lepidlami, prírodninami atď. Záver Prečítať viac o Zaujímavosti našej Zeme a vesmíru[…]

Deň Zeme

Dátum konania: 04.05.2022 Cieľ podujatia:Upozorniť na zhoršujúci sa stav životného prostredia a prehĺbiť vzťah k prírode.Program podujatia: Príchod z RS do Mojína Environmentálny program pre deti Vystúpenie sokoliarov Mini ZOO Hladkacia záhradka Odchod domov do RSV prekrásnej prírode na Mojíne deti absolvovali environmentálny program. V miniZoo a hladkacej záhradkemali možnosť priameho kontaktu a kŕmenia zvieratiek. Prečítať viac o Deň Zeme[…]

Staráme sa o čistotu našej Zeme

Dátum konania: 22.04.2022 Cieľ podujatia: Deň Zeme pomohol deťom hravou a tvorivou formou pochopiť potrebu ochrany životného prostredia.Aktivity, ktoré vykonávali, naučili deti, že planéta Zem je to najcennejšie, čo máme a musíme sa o ňu starať. Program podujatia: Úvod podujatia – privítanie prítomných Prírodovedný test Tvorba mozaík z plastových uzáverov na tému Krásy prírody Čistenie Prečítať viac o Staráme sa o čistotu našej Zeme[…]

Deň vody

Dátum konania: 22.03.2022 Cieľ podujatia:Upozorniť na význam vody pre človeka, jej využitie a hlavne spôsoby šetrenia pitnou vodou.Program podujatia: Otvorenie podujatia Film o Význame vody pre našu klímu -https://www.arr.sk/klimaticka_zmena_film Beseda o filme Tvorivé dielne ( práca na projektoch o vode ) Kahoot kvíz – čo sme si zapamätali z filmu Vyhodnotenie podujatiaPodujatie malo v súčasnej Prečítať viac o Deň vody[…]

Zahrajme sa so sysľom

Dátum konania: 16.03.2022 Cieľ podujatia: Ekológia, poznávanie a ochrana prírody- život sysľa v prírode a jeho ochrana. Program podujatia: Prehliadka výstavy fotografií Videofilm o živote sysľov Tvorivé dielne – pohyblivý syseľ – kreslenie, farbenie a vystrihovanie Syslí tunel Zhodnotenie podujatiaPodujatie spnilo svoj cieľ. Deti sa veľa dozvedeli o živote sysľov a ich ochrane. Pozreli si Prečítať viac o Zahrajme sa so sysľom[…]

Programujeme s micro:bitom

Dátum konania: 22.02.2022 Cieľ podujatia: Sprístupniť deťom a mládeži hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií aprogramovania prostredníctvom micro:bitov. Program podujatia: Úvod podujatia – privítanie prítmných Zoznámenie sa s pridelenými stavebnicami Práca na projektoch Prezentácia projektov Záver – VyhodnotenieNakoľko micro:bity sú pre deti niečo nové,majú o prácu s nimi veľký záujem. Svedčí o tom Prečítať viac o Programujeme s micro:bitom[…]