10. 1. 2019

O nás

Jeden z klubov, pod názvom Amavet 844 – LEGOMASTER, pracuje od 27. 11. 2000 pri ZŠ Š. M. Daxnera, Ul. Clementisa 13, Rimavská Sobota. V súčasnosti má 111 členov, ktorí realizujú svoju činnosť v základných kolektívoch so širokospektrálnym zameraním. Klub zastrešuje základné kolektívy, v ktorých si deti môžu rozvíjať rôzne záujmy.
Sú to výtvarné techniky, rôzne ekologické a environmentálne aktivity, fotografovanie, dramatický odbor a práca so stavebnicami LEGO Dacta a ROBOLAB . Vedúci kolektívov, z radov pedagógov školy, pracujú v Amavet klube na báze dobrovoľníctva. Okrem pravidelnej činnosti klub organizuje príležitostné podujatia, výlety a exkurzie a spolupracuje taktiež so Základnou školou  pri príprave rôznych kultúrnych podujatí pre rodičov a širokú verejnosť.