Tvoríme vianočné ozdoby

Dátum konania: 25.11.2021 Cieľ podujatia: Pripomenúť si význam vianočných zvykov a tradícií výrobou vianočných ozdôb. Tvoriť ozdoby z rôznychmateriálov -práca s papierom… Program podujatia: Zahájenie podujatia Príprava materiálu – rôzne druhy papiera -výkresy, farebné papiere, kartóny, lepidlá, farby atď. Samotná výroba ozdôb – anjelikovia, snehuliaci, stromčeky, hviezdičky,…. Vyhodnotenie práce Výzdoba tried, chodiebDeti vytvorili z farebných Prečítať viac o Tvoríme vianočné ozdoby[…]

Krabica plná lásky

Dátum konania: 24.11.2021 Cieľ podujatia: Pripomenúť deťom, aby pred Vianocami nezabúdali ani na našich seniorov a potešili ich vlastnoručnevyrobenými darčekmi. Program podujatia: 1.Otvorenie podujatia (zadanie práce) Príprava materiálu Vyzdobenie krabíc Výroba ozdôb a pozdravov Zabalenie balíčkov Vyhodnotenie práceBlížiace sa Vianoce deťom pripomenuli, aby si spomenuli a potešili seniorov darčekmi, ktoré ich potešia azohrejú pri srdci. Prečítať viac o Krabica plná lásky[…]

Naša vysnívaná učebňa biológie

Dátum konania: 12.11.2021 Cieľ podujatia: Rozvoj tvorivých zručností a jemnej motoriky detí.Program podujatia: 1.Otvorenie podujatia Oboznámenie detí s programom podujatia Príprava materiálu – výkresy, ceruzky, pastelky, nožnice, lepidlo, fixky Samotná realizácia projektu – práca vo dvojiciach a v skupinách Vyhodnotenie prác detí. Ukončenie podujatiaDeti získali nové informácie o dôležitosti názorného vyučovania a potrebe modernizácie vyučovaciehoprostredia. Prečítať viac o Naša vysnívaná učebňa biológie[…]

Tradičné remeslá

Dátum konania: 05.11.2021 Cieľ podujatia: Oboznámiť deti s remeslami a cechmi, ktoré existovali v meste Rimavská Sobota. Vyskúšať si prácu hrnčiarov –práca so slaným cestom Program podujatia: Otvorenie podujatia História remesiel a cechov, ktoré existovali v meste Rimavská Sobota Hrnčiarstvo – krátka prezentácia s premietaním filmu Príprava slaného cesta Modelovanie rôznych výrobkov Vyhodnotenie práceCieľom podujatia Prečítať viac o Tradičné remeslá[…]

HALLOWEEN 2021

Dátum konania: 27.10.2021 Cieľ podujatia: Prezentácia vlastne pripravených masiek. Program podujatia: Otvorenie stretnutia, Príprava strašidelných masiek – maľovanie na tvár, obliekanie, Prehliadka strašidiel, Čítanie strašidelných príbehov, Strašidelná zábava, Vyhodnotenie a ukončenie. V triedach i chodbách sedeli bosorky, duchovia a iné príšerky. Rozprávali si strašidelné príbehy, zhotovovali rôzne masky, čarodejné predmety. Nasledovala strašidelná zábava a voľba Prečítať viac o HALLOWEEN 2021[…]

Strašidelné halloweenske tekvice

Dátum konania: 25.10.2021 Cieľ podujatia: Pripomenúť si Halloweensku tradíciu. Program podujatia: Úvod -privítanie prítomných Halloweenska tradícia -oboznámenie s históriou Návrhy na vyrezávanie strašidelných svietnikov Vyrezávanie strašidelných svietnikov z tekvíc Vyhodnotenie – najkrajší strašidelný svietnikPred udomácňovaním sa Halloweenu bolo na Slovensku v jesennom období bežné vyrezávanie tekvicovýchsvietnikov a ich umiestňovanie do interiéru a exteriéru obydlí. Usporadúvali Prečítať viac o Strašidelné halloweenske tekvice[…]

Vyrábame halloweenske strašidlá

Dátum konania: od 18.10.2021 Cieľ podujatia: Prezentácia vlastných výrobkov detí.Program podujatia:1.Otvorenie stretnutia2.Príprava materiálu3.Výroba strašidiel – bosoriek, duchov, netopierov, pavúkov, pavúčích sietí4.Inštalácia vyrobených vecí v triede i átriu5.Vyhodnotenie a ukončeniePočas nášho podujatia sme chceli priblížiť a vytvoriť halloweensku atmosféru vznikali bosorky, duchovia,netopiere a iné príšerky. Rozprávali sa halloweenske príbehy, zhotovovali rôzne strašidlá, čarodejnépredmety. Svojimi výrobkami deti Prečítať viac o Vyrábame halloweenske strašidlá[…]

JUNIOR INTERNET 2021

Dátum konania: od 23.04.2021 do 24.04.2021 Cieľ podujatia: Prezentovať svoju tvorivú činnosť na internete- na konferencii Junior Internet v kategórii Junior APP. Súťaž jeurčená žiakom základných a stredných škôl. Súťažiaci pracujú vo dvojici a môžu sa prihlásiť do viacerýchsúťažných kategórií tvorba webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanietextov a blogov tiež tvorbu webov Prečítať viac o JUNIOR INTERNET 2021[…]

Jeseň očami detí

Dátum konania: od 01.10.2021 Cieľ podujatia:Práca s prírodným materiálom. Formovanie ekologickej kultúry detí. Program podujatia: Rozdanie úloh Hľadanie vhodného prírodného materiálu Práca na projektoch Prezentácia projektov Vyhodnotenie práceDeti vytvárali rôzne obrazy z prírodného materiálu. Materiál nazbierali na vychádzke alebo si ho doniesli(trávu, kamienky, kvety, gaštany, šípky, šišky). Oboznámili sa s jednotlivými prírodnými materiálmi, ichvlastnosťami a Prečítať viac o Jeseň očami detí[…]

Práca s odpadovým materiálom

Dátum konania: 30.09.2021 Cieľ podujatia: Rozvoj tvorivých činností s odpadovým materiálom. Program podujatia: Zahájenie podujatia, rozdelenie tém práce Príprava materiálu – kartóny, ceruzky, nožnice, farby, lepidlá Výroba dielčích výrobkov Tvorba výsledného projektu – práca vo dvojiciach, tímová prezentácia Vyhodnotenie prác detíDeti získali základné poznatky o separovaní, recyklovaní ako aj o možnostiach ďalšieho estetického adidaktického využitia Prečítať viac o Práca s odpadovým materiálom[…]