10. 1. 2019

Organizujeme

FESTIVAL VEDY A TECHNIKY
Asociácia pre mládež, vedu a techniku opäť realizuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT). FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov.
Celoštátnemu finále FVAT predchádza 6 krajských kôl v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice (Košický a Prešovský kraj).
Víťazi krajských kôl FVAT postupujú do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Počas neho súťažia o množstvo vecných cien a postup na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly.
FVAT je Slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS. Výhercovia národnej súťaže sú nominovaní na európske finále EUCYS. Súťaž EUCYS je vyhlasovaná Direktoriátom výskumu a inovácií Európskej komisie každoročne v októbri. Súťaž sa realizuje na úrovni národných kôl v 40 členských štátoch súťaže, ktoré vyvrcholia nasledujúci rok v septembri európskym finále.
FVAT je na Slovensku jedinou vstupnou bránou pre účasť na najprestížnejších svetových súťažiach vedeckých prác stredoškolskej mládeže Intel ISEF (USA) a I-SWEEEP (USA).
Žiaci môžu svoje projekty na krajské kolá prihlasovať na webovej stránke súťaže, registračný formulár sa zverejňuje k 1. septembru. Tí najlepší z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále súťaže.
Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky AMAVET je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. V OZ AMAVET pomáhajú žiakom naplniť ich predstavy, pretože sú presvedčení, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu pomôže rozvoju vedomostnej spoločnosti.
Žiakom, ktorí majú záujem prihlásiť sa na krajský FVAT, je určená publikácia s návodom ako vytvoriť vedecký projekt.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

 

JUNIOR INTERNET
Projekt Junior Internet organizujeme od roku 2006 a je určený všetkým mladým nadšencom, ktorí využívajú internet nielen pre zábavu. Stránka informuje o konferencii, ktorá je výnimočnou v rámci svojho druhu a dáva mladým ľuďom možnosť preraziť na internetovej sieti a taktiež prináša možnosť elektronického prihlasovania projektov či diskusné fórum pre priaznivcov tejto súťaže.

 

SUPERLETO
Webová stránka poskytuje informácie o letných táboroch doma i v zahraničí, ktoré AMAVET organizuje. Umožňuje tak deťom, mladým ľuďom a rodinám s deťmi prihlásiť sa do tábora alebo na letný pobyt, či získať informácie o lokalitách, termínoch, ale aj o našej organizácií. Obľúbenými tábormi sú už roky tábory s odbornou tematikou, ktorá sa tu hravou formou realizuje v spojitosti s pobytom pri mori, v súčasnosti najmä animačný program „Zvedaví vedci“. V roku 2017 sme úspešne spustili už 12. sezónu letných pobytov a táborov.

 

CESTY ZA VEDOU
Poznanie a osobná skúsenosť je nepochybne trvalou istotou súkromného i profesionálneho rastu každého človeka. Práve preto organizujeme poznávacie cesty za vedou a technikou do celej Európy.
Projekt Cesty za vedou spojený s turistikou má už 26 rokov. Je to dostatočne dlhé obdobie na vyprofilovanie programov i cieľov. Výsledkom nášho snaženia je niekoľko tisícov spokojných študentov i pedagógov, ktorí sa zúčastnili aktivít v rámci tohto programu.
V projekte sme pre naše kluby a priaznivcov pripravili už dobre známe poznávacie cesty, ale aj nové pobyty založené na recipročných výmenách. K tradičným pobytom už roky patrí prekrásny a poučný víkend v Paríži či návšteva CERNu – jedného z najznámejších vedeckých centier na svete. Avšak letným hitom zostáva chorvátsky tábor v kempe Baško Polje v nádhernom prímorskom prostredí a odborným programom pre deti a mládež.
Okrem našej ponuky poznávacích podujatí pre Vás radi pripravíme podujatie podľa Vašich predstáv v rámci celej Európy.
Veríme, že touto našou ponukou oslovíme širokú skupinu mladých ľudí, tak ako sa nám to darilo v predchádzajúcich rokoch.

 

LABÁK
Vďaka tejto webovej stránke sa žiaci ZŠ a SŠ môžu zapojiť do online seminára s názvom LaBáK. Riešia tak zadané úlohy a súťažia o rôzne vecné ceny. Stránka poskytuje informácie o súťaži ako aj priestor na registráciu a riešenie zadaných úloh.