Návšteva knižnice

Dátum konania: 23.02.2022 Cieľ podujatia: Kniha – je zdrojom múdrosti Program podujatia: Príchod do knižnice Beseda o knihách Ukážky z kníh – čítanie mimočítankovej literatúry Prehliadka čitateľských denníkov a ilustrácií Záver podujatiaDeti v rámci podujatia navštívili školskú knižnicu.Privítala ich pracovníčka knižnice , zoznámila ich s priestormia viedla s nimi besedu o knihách. Deti porozprávali svoje Prečítať viac o Návšteva knižnice[…]

Fašiangy – Turíce

Dátum konania: 11.02.2022 Cieľ podujatia: Pripomenutie si ľudových tradícií, šitie maňušiek Program podujatia: Fašiangy na Gemeri – prednáška Šitie maňušiek – “Fašiangovníkov” Kreslenie na látku – vystrihovanie, modelovanie hlavičiek, šitie, detaily (oči, nos fúzy) Vyhodnotenie najzaujímavejších maňušiek Ocenenie tvorcov malými darčekmi a diplomamiČlenovia krúžku POP – ART MASTER boli účastníkmi súťaže v tvorbe maňušiek. Téma Prečítať viac o Fašiangy – Turíce[…]