AMAVET 844

Oficiálne stránky klubu AMAVET 844 - Legomaster z Rimavskej Soboty

Symboly voľnosti a slobody

Dátum konania: 27.02.2023 Cieľ podujatia:Vytvoriť návrhy, ktoré by symbolizovali voľnosť a slobodu vo výtvarnej tvorbe. Program podujatia: Zraz účastníkov História nástennej maľby Výtvarné techniky Zhotovovanie návrhov Kreslenie vybraných návrhov na stenuKreativita detí je fascinujúca. Priestory, v ktorých trávia svoj čas, by mali niesť aj ich rukopis. Nie každý všakmôže maľovať alebo kresliť na steny svojej Prečítať viac o Symboly voľnosti a slobody[…]

Fašiangový karneval

Dátum konania: 17.02.2023 Cieľ podujatia:Zábavné popoludnie pre deti – utužovanie vzťahov v kolektíve Program podujatia: Otvorenie podujatia – cieľ Prehliadka masiek Vyhodnotenie najlepších masiek4-Súťažné disciplíny pre masky Diskotéka masiek Záver podujatiaDeti prežili zábavné popoludnie. Súťažili v kreativite, šikovnosti a zručnosti a v utužovaní vzťahov. Zaujímavémasky boli odmenené a ocenené.

Zimné radovánky na KOKAVE

Dátum konania: 02.02.2023 Cieľ podujatia:Pobyt detí v zimnej prírode Program podujatia: Príchod do Kokavy Stanovenie pravidiel bezpečného sánkovania Hry na snehu, stavanie hradu zo snehu Sánkovanie a bobovanie Cesta k autobusom Príchod do Rimavskej SobotyDeti si výlet do horského strediska Kokava – Línia veľmi užili. Zasnežené kopce a lesy vyvolali u detí nadšenie aradosť. Po Prečítať viac o Zimné radovánky na KOKAVE[…]

Jesenné šantenie – veselé strašenie

Dátum konania: 27.10.2022 Cieľ podujatia: Podporiť tvorivosť chlapcov a dievčat, priblížiť kultúru iných národov Program podujatia: Vyhľadávanie informácií pomocou QR kódov a vyplnenie tajničky shalloweenskou tematikou Umelecké líčenie, tvorba masiek Vyrezávanie a maľovanie tekvíc Športové aktivity v maskách Vyhodnotenie masiek a podujatia celkovoChlapci a dievčatá na podujatí vyhľadávali informácie o starých Keltoch Slovanoch a Halloweenskej Prečítať viac o Jesenné šantenie – veselé strašenie[…]

Budapešť – kráska na Dunaji

Dátum konania: 24.6.2022 Cieľ podujatia: Spoznávanie kultúry a pamätihodností susedných štátov, konkrétne Maďarska. Prehliadka historickéhocentra mesta ” Z Pešti na Budínsky hradný vrch”. Program podujatia: Odchod z Rimavskej Soboty a príchod do Budapešti (Hild tér) – stretnutie so sprievodkyňou pani ÁgnesCsáky Prehliadka Baziliky sv. Štefana- jej história, Nám. Slobody – fontána, socha žabky Pamätník Topánky Prečítať viac o Budapešť – kráska na Dunaji[…]

ZOO – Košice – Kavečany

Dátum konania: 07.06.2022 08:00 Cieľ podujatia:Viesť deti k láske k prírode a k jej “obyvateľom” Program podujatia: Odchod z RS do Košíc Prehliadka zoologickej záhrady – tučniaky, tulene… Návšteva Dino parku Prehliadka volier vtákov – tukany, kondory… Odchod z Košíc a príchod do RSDeti sa dozvedeli nasledovné informácie – Zoo v Kavečanoch je najväčšia Zoo Prečítať viac o ZOO – Košice – Kavečany[…]

Naše mesto

Dátum konania: 01.06.2022 Cieľ podujatia: Poznať históriu a významné osobnosti mesta Program podujatia: Návšteva Gemersko – malohontského múzea v RS Archeologické nálezy z okolia mesta Významné osobnosti mesta Pomenovanie historických budov v centre mesta Staré ľudové zvyky a tradície Gemera a MalohontuDeti navštívili historické centrum mesta a Gemersko – malohontské múzeum , piate najstaršie na Prečítať viac o Naše mesto[…]

Zaujímavosti našej Zeme a vesmíru

Dátum konania: 30.05.2022 Cieľ podujatia:Upozorniť deti na zaujímavosti, ktoré sa nachádzajú na našej Zemi a vo vesmíre, ktoré vytvorila príroda alebočlovek a naučiť sa ich chrániť. Program podujatia: Privítanie prítomných Vyhľadanie zaujímavostí našej Zeme a vesmíru – práca s počítačom, knihou-encyklopédiou, časopismi atď. Zhotovenie vybraných zaujímavostí – práca s rôznymi materálmi, farbami,lepidlami, prírodninami atď. Záver Prečítať viac o Zaujímavosti našej Zeme a vesmíru[…]

Deň Zeme

Dátum konania: 04.05.2022 Cieľ podujatia:Upozorniť na zhoršujúci sa stav životného prostredia a prehĺbiť vzťah k prírode.Program podujatia: Príchod z RS do Mojína Environmentálny program pre deti Vystúpenie sokoliarov Mini ZOO Hladkacia záhradka Odchod domov do RSV prekrásnej prírode na Mojíne deti absolvovali environmentálny program. V miniZoo a hladkacej záhradkemali možnosť priameho kontaktu a kŕmenia zvieratiek. Prečítať viac o Deň Zeme[…]

Staráme sa o čistotu našej Zeme

Dátum konania: 22.04.2022 Cieľ podujatia: Deň Zeme pomohol deťom hravou a tvorivou formou pochopiť potrebu ochrany životného prostredia.Aktivity, ktoré vykonávali, naučili deti, že planéta Zem je to najcennejšie, čo máme a musíme sa o ňu starať. Program podujatia: Úvod podujatia – privítanie prítomných Prírodovedný test Tvorba mozaík z plastových uzáverov na tému Krásy prírody Čistenie Prečítať viac o Staráme sa o čistotu našej Zeme[…]