Exposons 2004

Predsedníctvo Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET nominovalo člena AMAVET klubu č. 844 – Legomaster, Marcela Vidiečana na Exp“osons 2004, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2. – 10. mája 2004 v Louvaine, v Belgicku.

Marcel Vidiečan na túto medzinárodnú súťaž postúpil z celoslovenského Festivalu vedy a techniky, ktorý sa konal v novembri 2003 v Košiciach.

Prezentoval sa projektom s názvom Páliaci stroj riadený počítačom.

Projekt predstavuje model PÁLIACEHO STROJA zhotoveného z kociek Lega. Jeho cieľom je priblížiť činnosť páliacich strojov. Model je naprogramovaný a riadený kockou RCX na kreslenie v skutočnosti pálenie – jednoduchých obrazcov. Zahraniční účastníci podujatia mali možnosť prostredníctvom fakultatívnych výletov vidieť časť histórie mesta Brusel, moderné Atómium, mesto čarodejníc Brugy, študentské mestečko Louvain, mesto Namur a historické Waterloo.

Na Exp“osons 2004 Marcel Vidiečan upútal návštevníkov nielen svojím projektom Páliaceho stroja, ale aj farebným posterom a bulletinom, ktorým predstavil účastníkom podujatia Slovensko, svoje rodné mesto, školu a AMAVET klub. Súťaž svojou návštevou poctili komisár EU pre vedu a výskum, minister školstva Belgicka a ďalšie významné osobnosti.

Súťažiaceho pripravovala pani Mgr. Judita Gverinová. Preklad odborných textov do anglického jazyka zabezpečila Mgr. Katarína Širáková a PaedDr. Vlasta Murínová. Grafickú stránku posteru navrhla Mgr. Jana Husztyová.

Dúfame, že aj ďalší členovia nášho Amavet klubu nás budú reprezentovať na budúcich festivaloch, ktoré sú prehliadkou šikovnosti a technickej zručnosti mládeže.

Mgr. Judita Gverinová
ZS – S. M. Daxnera, RS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *