Amaveťáci vo hvezdárni

Rok 2019 je v oblasti vedy, kozmonautiky a astronómii mimoriadne významný. Veľa udalostí,
ktoré si tento rok pripomíname aj v našom AMAVET klube 844 – Legomaster, ktorý pracuje
pri ZŠ Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote už devätnásť rokov podstatne zmenilo beh našich
dejín.

Rok 2019 bol vyhlásený za Medzinárodný rok periodickej tabuľky chemických prvkov IYPT
2019, nakoľko sme si v tomto roku pripomenuli 150. výročie jej „zrodu“. Pokladá sa za jeden
z najvýznamnejších úspechov vo vede, pretože zachytáva podstatu nielen chémie, ale aj
fyziky, biológie, astronómie a iných prírodných vied . V roku 1869 ju zostavil významný ruský
fyzik Dmitrij Ivanovič Mendelejev, ktorý vyslovil myšlienku „Bez usilovnej pracovitosti niet
talentov ani géniov“.
Slovensko spomína však aj na prácu svojho slávneho rodáka vedca – astronóma, diplomata
a politika, generála Milana Rastislava Štefánika. Tento rok sme si deťmi nášho klubu
pripomenuli sté výročie úmrtia tejto legendy našich dejín, ktorá sa presadila svojimi
odbornými poznatkami vo vedeckých kruhoch, ale tiež sa významnou mierou zaslúžila
o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Dňa 24.10.2019 členovia našich krúžkov Dúháčik, Zvedavci i Legomaster1 navštívili našu
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, aby získali ďalšie zaujímavé poznatky. Pútavým
rozprávaním pani Kataríny Kerekešovej odbornej pracovníčky hvezdárne sa ocitli ako
kozmonauti v roku 1969 na inom vesmírnom telese – Mesiaci v úlohe mesačného
stroskotanca, kde sa mohli dobrovoľne otestovať, ako by si poradili s obmedzenými
technickými užitočnými i neužitočnými prostriedkami, ktoré im mali poslúžiť na 300 km ceste
v tom, aby sa dostali k materskej lodi a tak si zachránili život.

Testom stroskotanca NASA sme si pripomenuli 50. výročie pristátia prvých ľudí v Mori pokoja
na Mesiaci. To ako sa 20. júla 1969 nohy Neila Armstronga zaborili do mesačného regolitu
a navždy tam zanechali stopy ľudskej vzdelanosti, zručnosti, ale aj odvahy a túžby posúvať
horizonty neznámeho.
Museli sme sa však vrátiť o pár rokov späť do roku 1961 kedy to všetko začalo. Prezident
John F. Kennedy v máji 1961 vyhlásil v prejave o stave Únie pred americkým Kongresom
vetu, ktorá zmenila dejiny „Verím, že tento národ by si mal stanoviť ako svoj cieľ pristátie
človeka na Mesiaci a jeho bezpečný návrat na Zem pred koncom tohto desaťročia“.
A podarilo sa. Milióny ľudí sa zhromaždili pri televíznych prijímačoch, aby s úžasom sledovali
ako astronauti Neil Armstrong, a Edwin „Buzz“ Aldrin zostupujú na povrch Mesiaca, pokiaľ
Michael Collins krúžil vo veliteľskom module Columbia okolo Mesiaca. Slávnou sa stala prvá
Armstrongova veta: „Je to malý krok pre človeka , ale veľký skok pre ľudstvo“. Na lunárnom
module bola doska s nápisom : „V júli 1969 po Kristovi stáli na tomto mieste ľudia z planéty
Zem po prvýkrát. Prišli sme v mieri v mene celého ľudstva“. Medzi predmetmi ponechanými
na mesačnom povrchu bolo aj posolstvo dobrej vôle zo 73. krajín.
Emblém misie Apolla 11 znázorňoval orla bielohlavého vznášajúceho sa nad povrchom
Mesiaca so Zemou v pozadí, ktorý drží v pazúroch olivovú ratolesť – symbol mierumilovnosti
výpravy. Pôvodne mal orol držať ratolesť v zobáku, ale vedenie NASA usúdilo, že prázdne
orlie pazúry vyzerajú priveľmi uchvatiteľsky a tak ratolesť umiestnili do nich. Pre veliteľský
modul bolo vybrané meno Columbia po obrom dele z románu J. V. Verna Cesta na Mesiac.
Lunárny modul dostal meno Eagle – „orol“ podľa orla v embléme výpravy. Hlavný cieľ letu
Apolla 11 bol splnený – doletieť k Mesiacu, pristáť na jeho povrchu a bezpečne sa vrátiť na
Zem.

Na chodbe hvezdárne deti nášho klubu AMAVET 844 – Legomaster zaujala výstava k stému
výročiu Medzinárodnej astronomickej únie IAU 100. Z ktorej sa dozvedeli, že Medzinárodná
astronomická únia je medzinárodná organizácia, ktorá spája národné astronomické
spoločnosti sveta. Je medzinárodne uznávaná ako spoločnosť zodpovedná za pomenúvanie
hviezd, planét, planétok a iných kozmických telies a fenoménov vo vedeckej
komunite. Významné miesto v nej má i Slovensko. Odborné zázemie máme predovšetkým v
oblasti výskumu vzťahov Slnko – Zem, malých telies Slnečnej sústavy a hrozby ich zrážky so
Zemou, interagujúcich dvojhviezd a exoplanét. Najdôležitejšou misiou je však odovzdávanie
poznatkov o vesmíre ďalším generáciám. Skvelé umiestnenia na medzinárodných
astronomických fórach sú prísľubom, že talentovaní mladí ľudia zo Slovenska budú prinášať
ľudstvu poznatky a inšpiráciu aj v tom nasledujúcom storočí. A o to sa snažíme i v našom
klube AMAVET 844.

Mgr. Margaréta Keľová
AMAVET 844 – Legomaster RS

Tento záznam bol publikovaný v Rok 2019 . Uložiť odkaz do záložiek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *