1.miesto na JUNIOR INTERNETE 2021

V dňoch 23. a 24. apríla 2021, AMAVET – Asociácia pre mládež vedu a techniku – Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy ( záujmové občianske združenie, ktoré združuje 4500 aktívnych členov v 57 kluboch na Slovensku) zorganizovalo v poradí už 16. ročník súťaže JUNIOR INTERNET 2021. Súťaže sme sa zúčastnili aj my členovia klubu AMAVET 844 Legomaster z RS Tomáš Oharčák a Maximilián Csank a získali sme pekné 1. miesto v kategórii JuniorAPP (aplikácie). Súťažná konferencia JUNIOR INTERNET 2021 – je určená pre žiakov základných a stredných škôl, začínajúcich tvorcov webu, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov. Prvý ročník sa konal v roku 2006 a je živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti informačných technológii. V tomto roku bolo do súťaže prihlásených 261 online projektov žiakov, v šiestich kategóriách (JuniorWEB, Junior APP, Junior TEXT, Junior DESIGN, JuniorLEARN, Junior BLOG). Nad súťažnou videokonferenciou JUNIOR INTERNET 2021 prevzali záštitu Slovenská technická univerzita – Fakulta informatiky a informačných technológií v Bratislave, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, spoločnosti SK – NIC, WebSupport, Accenture, nadačný fond Nadácie Pontis a Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR. Do finále súťaže postúpilo na základe hodnotenia v 1. kole súťaže 61. projektov. Náš projekt mal názov BUDÚCNOSŤ PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU STAVEBNÝCH FIRIEM ( https://infi.sk ) Je to aplikácia – systém pre správu hlavne stavebných, ale aj iných firiem. Obsahuje množstvo funkcií, napríklad správu projektov, parkovísk, skladov, financií, ale aj real- time chat, či už firmy, projektu, alebo iba čisto skupiny zamestnancov. Celá aplikácia je postavená na frameworku Laravel, pričom sa na tvorbu dynamickej časti frontendu použil aj JavaScript framework Vue.js. Náš projekt sme odprezentovali formou videokonferencie cez ZOOM a bol vysielaný naživo cez Youtube. Odkazy na videozáznam https://youtu.be/E805YRZSGY, https://youtu.be/5U4cW7tyEYc Čas na prezentáciu projektu bol 3,5 minúty. O úspechu projektu rozhodovala originalita, nápad, dizajn a vizuál, technické prevedenie, ale aj responzivita, návštevnosť a bezpečnosť. Sme vďační za možnosť prezentovať svoj projekt, nakoľko sme získali vynikajúcu spätnú väzbu a kontakty na odborníkov zaoberajúcich sa startupmi, čo by nám mohlo pomôcť v budúcej práci na projekte Infi.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *