Úspešní na národnom Festivale vedy a techniky 2009 v Bratislave

 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v rámci Týždňa vedy na Slovensku privítala na svojej pôde takmer dve stovky mladých ľudí v dňoch 5. – 7.novenbra 2009. Títo sa snažili s plným nasadením obhájiť svoje projekty na Festivale vedy a techniky 2009.
            Festival vedy a techniky (FVaT)  je celonárodnou súťažnou prehliadkou vedecko – technických projektov a výskumných prác mladých ľudí do 20 rokov, resp. žiakov základných a študentov stredných škôl. Na súťaži sa stretlo viac ako 180 súťažiacich autorov projektov zo všetkých kútov Slovenska, na ktorých sa prišlo pozrieť viac ako 2000 návštevníkov z radov vedcov i širokej verejnosti.
Záštitu nad podujatím prevzal J.E. pán Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky. Mottom súťaže boli slová: Veda pre ľudí, ľudia pre vedu!
Slávnostné otvorenie FVaT previedli: Prof. RNDr. Michal Kováč DrSc. prodekan pre vedecko – výskumnú činnosť PriFUK, Ing. Jozef Ristvej PhD. riaditeľ FVaT, PhDr. Michal Kaľavský  CSc. kancelária Prezidenta SR, Ing. Ján Šedivý CSc. riaditeľ Agentúry na podporu výskumu a vývoja, Mgr. Andrea Putalová vedúca Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti .
Festival navštívili i vzácni hostia: Mrs. Christine Bollaers – veľvyslanectvo Belgického kráľovstva, Mgr. Ján Gombala – predseda Rady mládeže Slovenska, Ivan Bella– podplukovník Armády SR a prvý slovenský kozmonaut.
Pozvanie na súťaž prijali aj tento rok mladí ľudia z partnerských organizácií z Belgicka Nemecka, Poľska, Španielska i Českej republiky, čím narástla príležitosť nadviazať nové priateľstvá medzi ľuďmi s podobnými záujmami.
            Našu ZŠ Š. M. Daxnera a AMAVET klub 844 Legomaster na tomto významnom podujatí reprezentovali dva projekty, ktoré autori úspešne obhájili už na Krajskom festivale vedy a techniky, ktorý sa konal v dňoch 18.- 20. júna 2009 v Lučenci a tam si zabezpečili vstupenku na Festival vedy a techniky v Bratislave.
Víťazi krajského festivalu, žiaci 6. ročníka Marek Fiľo, Simona Jágerská, získali na FVaT v Bratislave vecnú cenu Zoner Photo Studio. Pomoc pri zhotovení projektu, ktorý niesol názov SOPKY žiakom poskytli Mgr. M. Sojková a Mgr. S. Albertová.
Druhý projekt s názvom Alternatívne zdroje energií – Slnečná energia vypracovali a úspešne pred odbornou porotou na FVaT v Bratislave prezentovali žiaci 9. ročníka Daniel Gorondi a Matej Petrinec. Projekt získal zaujímavé ocenenie vo forme účasti na medzinárodnej konferencii v Bruseli v roku 2010. S prípravou projektu žiakom pomáhala Mgr. J. Gverinová. Texty do cudzích jazykov pomohli preložiť Mgr. D. Csanková a Mgr. S. Albertová.
Výhercom srdečne blahoželáme!
Akciu finančne zabezpečil Sekretariát AMAVETu , AMAVET klub 844 a rodičia žiaka Mareka Fiľa, ktorým patrí moje poďakovanie.
                                                                                                                                                           Mgr. Judita Gverinová

vedúca Amavetu 844

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *