Vyhodnotenie aktivít klubu AMAVET 844 – Legomaster v roku 2017

Klub Amavet 844 – Legomaster zahájil svoju činnosť  v roku 2000. V tomto roku sme teda „oslávili“ pomyselných 17 rokov našej viac či menej úspešnej činnosti. V klube pracuje 113 členov v deviatich krúžkoch (Dúháčik, Ekomaster, Fotomaster, Legomaster1, Legomaster2, Mopkovia, Pop- Art Master, Technomaster,  Zvedavci)  pod vedením svojich vedúcich. Činnosť nášho klubu je zameraná hlavne na propagáciu prírodovedných a technických vied, prácu so stavebnicami Lego, prácu s fotografiou, výtvarné techniky,  ochranu prírody- environmentalistiku,  turistiku a organizovanie zaujímavých poznávacích podujatí.

V tomto roku sme okrem pravidelnej klubovej činnosti zorganizovali pre našich členov a iných záujemcov devätnásť  podujatí. Boli zamerané na rozvíjanie  rôznych schopností. Nakoľko deťom chýba pohyb, snažíme sa naše podujatia zameriavať práve týmto smerom- je to hlavne turistika- 100 jarných kilometrov zameraná na  spoznávanie krás fauny a flóry okolitej prírody ako je Drienčansky kras, Sánkovačka v okolí Kokavy nad Rimavicou, Návšteva Zvernice vo Veľkom Blhu, kde sa deti majú možnosť zoznámiť so zaujímavým lesným ekosystémom. Nemenej zaujímavou bola návšteva našich veľhôr – Vysokých Tatier. Ďalšími aktivitami sa snažíme u detí vyvolať záujem o prírodné a technické vedy, nahliadnuť do sveta technických vynálezov a objavov. Návštevou Technického múzea v Košiciach, Elektrárne Piešťany i náučného centra Atlantis v Leviciach, kde spoznávali farebný svet bublín a interaktívnym spôsobom sa plavili v Titanicu. Spájame talent s vedomosťami a preto naše chodby skrášľujú kriedové pastely, ktoré znázorňujú vývoj Zeme od prahôr až po dnešného človeka.  Spoznávať okolité exoplanéty pri cudzích hviezdach sa deti učili v rámci podujatia pri príležitosti Svetového kozmického týždňa v spolupráci s našou Hvezdárňou.  V rámci uvítacieho programu Erasmus + členovia nášho krúžku s pani vedúcou krúžku Zmitkovou nacvičili a predviedli chlapčenský klobúčkový tanec a pripravili pre návštevníkov výstavu ľudových tradícií a remesiel (kroje, keramika drevené hračky a výšivky ). Rozvoju remesiel (tkáčstvo, súkenníctvo, hrnčiarstvo) v našom okrese bolo venované i podujatie Deti a história, kde účastníci navštívili Vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach. V spolupráci s Červeným krížom učíme deti poskytnúť prvú pomoc a tým zachrániť ľudský život v rámci podujatia Prvá pomoc.

Veľmi úspešnými sa stali chlapci z krúžku Fotomaster, Maximilián Csank, Marek Mitter a Christopher Nagy, ktorí sa zúčastnili 12. ročníka celonárodnej súťažnej konferencie Junior Internet 2017. Získali pekné tretie miesto v kategórii Junior WEB mladší žiaci. Do súťaže sa prihlásili so svojou webovou stránkou https://sk.astrophotographia.eu. Táto webová stránka by mala podnietiť u  ľudí záujem o astronómiu pretože okrem iného obsahuje prekrásne fotografie zaujímavých vesmírnych objektov. O úspechu chlapcov sme informovali verejnosť prostredníctvom dvojtýždenníka mesta Rimavská Sobota Gemerské zvesti i na web stránke mesta www.rimavskasobota.sk a stránke http://www.gemerland.sk/?p=66185.

Veľmi zaujímavými boli i podujatia Návšteva Modrého Kameňa (expozícia hračiek, bábkové divadlo, environmentálne aktivity) http://www.gemerland.sk/?p=66699 a Vianoce v meste i Vianočné sviatky (vianočné  sviatky, darčeky, pečivo )http://www.gemerland.sk/?p=69324. Veríme, že sa nám bude dariť aj v ďalšom roku 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *