Elektrospotrebiče v domácnosti

Dňa 30. 11. 2018 základný kolektív TECHNOMASTER – AMAVET 844 zorganizoval podujatie s názvom Elektrospotrebiče v domácnosti.

Cieľ podujatia: Elektrospotrebiče v domácnosti – história vývoja až po moderné elektrospotrebiče využívané v domácnostiach v súčasnosti.

Program podujatia:
1. Privítanie prítomných
2. Rozdelenie úloh
3. Hľadanie informácii – encyklopédie, internet časopisy, letáky obchodov s elektrospotrebičmi, exkurzie do obchodov s elektrospotrebičmi
4. Výpočet spotreby energie
5. Spracovanie získaných informácii- práca na posteroch
6. Prezentovanie získaných informácii verejnosti
Cieľom podujatia bolo vytvoriť a prezentovať postery, ktoré by doporučovali spotrebiteľom kúpu a využívanie najvhodnejších elektrospotrebičov v domácnosti, ktoré sú ponúkané na našom trhu. Deti museli naštudovať množstvo informácií ako príkon, výpočet spotreby energie, kWh, porozumieť čo vyjadrujú energetické štítky pre jednotlivé elektrospotrebiče, nízka spotreba, ochrana životného prostredia atď. Museli využívať prepojenie informácií viacerých predmetov ako technika, fyzika, informatika, výtvarné techniky i slovenčina. Podujatie bolo podporené MŠVVaŠ , nakoľko bolo potrebné nakúpiť pomôcky na tvorbu posterov. Deti vytvorili počas tímovej práce dva veľkoplošné postery, pomocou ktorých verejnosti prezentovali zistené informácie. Postery sú umiestnené na chodbách školy.

Projekt je realizovaný v rámci projektu podporeného  z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,  ktoré  administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *